54. SPLITSKO LJETO

PROGRAM

NAGRADE

NAGRADE

SPONZORI

 


 

ONLINE PRODAJA ULAZNICA  

14. srpnja - 14. kolovoza 2008.

 

 

VARAŽDINSKI KOMORNI ORKESTAR
VARAŽDIN CHAMBER ORCHESTRA

Solisti
Solists: Monika Leskovar, Giovanni Sollima - vilioncela cellos

Meštrovićev kaštelet - Crikvine, Meštrović Castle - Crikvine, 31. srpnja July 2008. u 21h


Program
Programme:

A. Piazzolla, G. Sollima, A. Piatti, A. Romero

A. Piazzolla: Adios Nonino, Melodia en La mentor / G. Sollima: Violoncelles, vibrez!

C .A. Piatti: Serenata za dva violončela i orkestar Serenata for two cellos and orchestra / A. Romero: Fuga con pajarillo / G. Sollima: "When we were trees za dva violončela for two cellos
 

Monika Leskovar violončelistica (Kreutztal, 1981), najprije polaznica Glazbenoga učilišta Elly Bašić u Zagrebu (razred Dobrile Berković-Magdalenić), zatim učenica Vakera Dešpalja, usavršavala se na majstorskim tečajevima koje su vodili M. Rostropovič, B. Greenhouse, L. Parnas, E. Schoenfeld, M. Flaksman, D. Grigorjan, D. Muller, S. Sondeckiene, J. Ghuchro i drugi. Poslijediplomski studij završila je u berlinskoj klasi znamenitog čelista, koncertanta i pedagoga Davida Geringasa, te postala i njegova asistentica na "Hanns Eisler" glazbenoj akademiji, a tijekom osmogodišnjeg školovanja u Njemačkoj (Lubeck i Berlin) bila je pobjednicom na nekoliko uglednih svjetskih čelističkih natjecanja. Gostovala je u mnogim zemljama gotovo svih kontinenata te svirala solistički i u suradnji s najpoznatijim svjetskim orkestrima pod ravnanjem dirigenata kao što su K. Ono, V. Sinajski, A. Buribajev, V. Gergijev, M. Turnowsky, J. Wildner, M. Horvat, P. Dešpalj, V. Šutej i M. Letonja... Kao komorna glazbenica surađivala je s umjetnicima kakvi su Gidon Kremer, Jurij Bašmet. Julian Rachlin, Itamar Golan, Sofija Gubajdulina, Nikolaj Znajder, Tabea Zimmermann, Mario Brunello itd. Snimila je tri kompaktne ploče s repertoarom iz 19. i 20. stolječa, a njezin je rad potaknuo redatelje V. Majerovića, Z. Berkoviča i P. Krelju na stvaranje dokumentarnih filmova. Premda je svoja najdraža priznanja i nagrade primila iz ruku legendarnih guslača Yehudija Menuhina i Mstislava Rostropoviča, Monika s radošću ističe da joj je najveće priznanje napuljski violončelo Vincenzo Postiglione iz 1884. godine, koje su joj priskrbili Grad Zagreb i Orkestar Zagrebačke filharmonije. Glazbeni izričaj Monike Leskovar odlikuje zbroj uvjerljivih umjetničkih kvaliteta: superiorna tehnička sprema i začudna tonska maštovitost, studiozna utemeljenost njezinih interpretacija i naoko improvizacijsko nadahnuće trenutkom. U njezinu jednostavnome i vrlo logičnome muziciranju na očaravajući se način isprepliću djetinje prostodušan polet i ona tako rijetka analitička strastvenost duha, svojstvena samo zrelim i velikim umjetnicima.

Monika Leskovar - violoncello (Kreutztal, 1981), first she was a student of Elly Basic Music School in Zagreb (class of Dobrila Berkovic-Magdalenic), later disciple of Valter Despalj, and continued her education at master courses given by M. Rostropovich, B. Greenhouse, L. Parnas, E. Schoenfeld, M. Flaksman, D. Grigorjan, D. Miiller, S. Sondeckiene, J. Chuchro and others. Leskovar completed her postgraduate studies in the class of the famous Berlin cello player, concert performer and teacher David Geringas, and later became his assistant at "Hanns Eisler" Music Academy. During her eight-year schooling in Germany (Liibeck and Berlin) she won at several famous international cello competitions. She played in many countries all over the world both as a soloists and together with the most famous world orchestras conducted by K. Ono, V. Sinajski, A. Buribajev, V. Gergijev, M. Turnowsky, J. Wildner, M. Horvat, P. Despalj, V. Sutej, M. Letonja,... Leskovar recorded three CDs with 19* and 20lh century repertoire and was an inspiration for directors V. Majerovic, Z. Berkovic and P. Krelja to produce documentary films about her. Although she has received favored honors and awards from the hands of legendary string players Yehudi Menuhin and Mstislav Rostropovich, Monika emphasizes with joy that her greatest award was the Neapolitan cello Vincenzo Postiglione from 1884, which was presented to ht?r by the City of Zagreb and the Zagreb Philharmonic Orchestra. Her unique way of playing is characterized by a sum of supreme artistic qualities: superior technique and amazing tonal imagination, studiously based interpretations and seemingly instantaneous improvisation. In her deceptively simple and very logical performance, naive childlike zest and rare analytical passion of spirit, which only mature and great artists possess, are enchantingly intertwined.


Giovanni Sollima (1962. Palermo). Talijanski skladatelj orkestralnih i komornih djela izvođenih diljem svijeta, a aktivan je i kao violončelist.
Sin je skladatelja Eliodora Sollimc (1926 -2000), studirao je violončelo kod Giovanni Perriere, a kompoziciju kod svog oca na Konzervatoriju u Palermu od 1973. do 1980. Violončelo je studirao i kod Antonia Janigra na Musikhochschule u Stuttgartu i Salzburg Mozarteum od 1980. do 1985., a kompoziciju kod Milka Kelemena na Musikhochschule u Stuttgartu od 1980. do 1984. Među nagradama koje je dobio ističu se Interforum nagrada za violončelo u Budimpešti (1981) i prva nagrada na međunarodnom jazz susretu u Messini (1984.). Brojni su glazbenici koji izvode njegova djela i kojima je posvetio vlastite kompozicije: violinist Yuri Bashmet, pijanist Bruno Canino, gitarist Larry Corvell, violinist Gidon Kremer, dirigent Riccardo Muti... Njegove radove naručuju i poznate kazališne kuće Teatro alla Scala iz Milana, Teatro Massimo iz Palerma, Venecijanski biennale... Kao violončelist često svira vlastitu glazbu, kao i glazbu poznatih živućih skladatelja, a surađivao je s dirigentima Claudiom Abbadom i Giuseppe Sinopoliem, te pijanistima Marta Argerich i Jorg Demus, medu ostalima, a 1995. Sollima je osnovao i vlastiti komorni sastav kojemu je violončelist i voditelj. Sollimina glazba odiše minimalizmom, a njegove kompozicije često karakteriziraju modalne melodije i repetitivnc strukture. Budući da njegov rad karakterizira raznolikiji i eklektičniji pristup materijalu od ranih američkih minimalističkih skladatelja, američki kritičar Kvle Gann nazvao je Sollimu post-minimalističkim skladateljem. Sollima je surađivao s američkom pjesnikinjom i glazbenicom Patti Smith, a pojavljuje se i na njenim snimkama i u živo na koncertima.


Giovanni Sollima (1962, Palermo). Italian composer of mostly stage, orchestral and chamber works that have been performed throughout the world; he is also active as a cellist. Giovanni Sollima is the son of the composer Eliodoro Sollima (1926 - 2000). He studied cello with Giovanni Perriera and composition with his father at the Conservatorio di Palermo from 1973-80. He also studied cello with Antonio Janigro at the Musikhochschule Stuttgart and Salzburg Mozarteum from 1980-85 and composition with Milko Kelemen at the Musikhochschule Stuttgart from 1980-84.
Among his honors are an Interforum Prize for cello in Budapest (1981) and First Prize at the International Jazz Meeting in Messina (1984). Violist Yuri Bashmet, pianist Bruno Canino, guitarist Larry Coryell, violinist Gidon Kremer, and conductor Riccardo Muti are among the performers who have commissioned and performed his works, which have also been commissioned by the Teatro alia Scala in Milan, the Teatro Massimo in Palermo and the Venice Biennale.
As a cellist, he has often played his own music and works by other living composers and has worked with the conductors Claudio Abbado and Giuseppe Sinopoli and pianists Martha Argerich and Jorg Demus, among others. He founded the Giovanni Sollima Band in 1995 and has since served as its cellist and director.
Sollima's music is influenced by minimalism, with his compositions often featuring modal melodies and repetitive structures. Since his works are characterized by a more diverse and eclectic approach to material than the early American minimalist composers, American critic Kyle Gann has marked Sollima as a post-minimalist composer. Sollima has cooperated with the American poet and musician Patti Smith, appearing on her records and performing with her at concerts.


Varaždinski komorni orkestar (1994) nastavlja višegodišnju tradiciju komornog i orkestralnog muziciranja u Varaždinu, osobito jaku pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća. Varaždin je tridesetak godina bio bez vlastitog orkestralnog ansambla, da bi se tek u samostalnoj Hrvatskoj konačno ostvarila zamisao o orkestru kao posebnom i trajnom čimbeniku kulturnog života grada. Zasluga je to mnogih Varaždinaca, posebno profesionalnih glazbenika-gudača, članaka najuglednijih zagrebačkih orkestara i pedagoga varaždinske glazbene škole. Kapitalna djelatnost orkestra ciklus je od pet premijernih koncerata u koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu kao i redovito sudjelovanje na Varaždinskim baroknim večerima. Orkestar ujedno nastupa diljem Hrvatsku i u inozemstvu.
Uz, to orkestar je snimio i tri CD-a s maestrom Pavlom Dešpaljem: Serenade Dvoraka i Suka (1998), Nokturno (2001) i Souvenir i Serenada (2005). U povodu desete obljetnice orkestra, izdana je monografija "Varaždinski komorni orkestar (1994-2004)" s prigodnim CD-om na kojemu su fragmenti izvedaba sa koncerata u tom razdoblju.
Iako vrlo često nastupa i bez dirigenta, orkestar surađuje s brojnim uglednim dirigentskim imenima; Pavle Dešpalj (ujedno i počasni član orkestra), Milan Horvat, Kazushi Ono, Marko Letonja, Vjekoslav Šutej, Uroš Lajovic, Vladimir Kranjjčević, Mladen Tarbuk, Ivo Lipanović, Zoran Juranić, Ivan Repušić... Uz orkestar kao solisti nastupaju eminentni instrumentalisti i pjevači, poput: Ruže Pospiš – Baldani, Dubravke Tomšić – Srebotnjak, Dunje Vejzović, Višnje Mažuran, Monike Leskovar, Karmen Pečar, Renate Pokupić, Radovana Vlatkovića, Davida Geringasa, Valtera Dešpalja
, Dore Schwarzberg, Branimira Slokara, Petera Soavea, Stanka Arnolda, Ištvana Romera, Lovre Pogorelića,…
Uz stalnog koncertmajstora (Jože Haluza) Orkestar često anganžira i goste-koncertmajstore: Leon Spierer, Catherine Mackintosh, Taras Pečeny, Tamara Smirnova, Aleksandar Ivić, Boro Martinić, Mario Korunić, Latica Honda-Rosenberg.
Orkestar je dobitnik nagrade Varaždinskih baroknih večeri „Ivan Lukačić“ nagrade HDGU-a „Milka Trnina“ kao i Plakate grada Varaždina. 2006.godine, na Dubrovačkom ljetnom festivalu orkestar je nagrađen nagradom Orlando, a za nastup na Varaždinskim baroknim večerima dobio je nagradu „Jurica Murai“ za najbolju interpretaciju solista, dirigenata ili komornog ansambla.

Varaždin Chamber Orchestra (1994) continues the long tradition of chamber and orchestra playing in Varaždin, tradition that was especially strong in the 50s and 60s of the last century. Varaždin did not have its own orchestra ensemble for thirty years and it was only in the independent Croatia that it finally realized the idea about orchestra as special and permanent factor of the cultural life of the city. It is through the merit of many citizens of Varaždin, especially professional wind players who were members of the most prestigious Zagreb orchestras and teachers at the Varaždin Music School. The capital activity of the Orchestra is a cycle of five premiere concerts in Croatian National Theater in Varaždin, in its concert hall, as well as regular participation at Varaždin Baroque Evenings. The Orchestra performs throughout Croatian and abroad. The Orchestra recorded three CDs with the Maestro Pavle Dešpalj: Dvorak / Suk Serenades for strings (1998), Nocturne (2001) and Souvenir and Serenade (2005). "Varaždin Chamber Orchestra" monograph was published for the occasion of the 10th anniversary (1994-2004) together with a CD containing fragments of the music performed in that
period. Although it very often performs without a conductor the Orchestra has cooperated with many distinguished names: Pavle Dešpalj (an honorable member of the Orchestra), Milan Horvat, Kzushi Ono, Marko Letonja, Vjekoslav Šutej, Uroš Lajovic, Vladimir Kranjčević, Mladen Tarbuk, lvo Lipanović, Zoran Juranić, Ivan Repušić... There have been many eminent instrument players and singers performing together with the Orchestra as soloists like: Ruža Pospiš-Baldani, Dubravka Tomšić-Srebotnjak, Dunaj Vejzović, Višnja Mažuran, Monika Leskovar, Karmen Pecar, Renata Pokupić, Radovan Vlatković, David Geringas, Valter Dešpalj, Dora Schwarzberg, Branimir Slokar, Peter Soave, Stanko Arnold, Ištvan Romer, Lovro Pogorelić... Besides the permanent concertmaster (Joža Haluža) the Orchestra very often contracts guest-concertmasters: Leon Spierer, Catherine Mackintosh, Taras Pečeny, Tamara Smirnova, Aleksandar Ivić, Boro Martinić, Mario Korunić, Latica Honda-Rosenberg.
The Orchestra was awarded "Ivan Lukačić" Varaždin Baroque Evening, "Milka Trnina" by Croatian Music Artists Society and Plaque of the City of Varaždin. In 2006, at Dubrovnik Summer Festival, the Orchestra received the Orlando award, and at Varaždin Baroque Evenings it received the best soloist, conductor and chamber orchestra interpretation award "Jurica Murai".

 

FOTOGRAFIJE ZA DOWNLOAD
(klikom na malu fotografiju, u novom prozoru otvara se fotografija pogodna za objavljivanje)

Monika Leskovar, Giovanni SollimaPRESS CLIPPING:

ZAVODLJIVE I INTENZIVNE GLAZBENIČKE ASOCIJACIJE, Maja Stanetti, Večernji list, 03.08.2008.