O FESTIVALU

PROGRAM  

NAGRADE

NOVOSTI 

ULAZNICE

SPONZORI

ABOUT FESTIVAL

PROGRAMME

AWARDS

NEWS 

TICKETS

SPONSORS


14. VII - 14. VIII 2004.

Hommage a Petar Brečić

Bertolt Brecht / Kurt Weill : MJESEC ALABAME / THE MOON OF ALABAMA


Dioklecijanovi podrumi /
Diocletian's Basement Halls : kolovoz / august 11, 12 and 13. 2004
Po motivima iz "Opere za tri groša" Bertolta Brechta
Based on the motifs from Bertolt Brecht's 'Die Dreigroschenoper'
Autori songova
Songs' authors: Bertolt Brecht, Kurt Weill
Prijevod
Translation: Marko Fotez


Dramaturška obrada, režija i izbor scenografije
Dramaturgy, directing and set design selection: MARICA GRGURINOVIĆ

Kostimografija Costume design: NAIDA KROMIĆ

Koreografija Choreography : IVICA PETRIĆ

Oblikovanje svjetla Light design: MIROSLAV MAMIĆ


Igraju / Cast

Mackie - Nož Mackie -The Knife: TRPIMIR JURKIĆ

Jenny : ARIJANA ČULINA

Pijanist Piano player: HARI ZLODRE

IZNOVA POČETI ?!
Sloboda u čovjeku mjesto je u kojem je on s Bogom Jedno. Svijest o božanskom u čovjeku i trenutku, ovom sad, daje čovjeku moć i vlast nad životom. Da mijenja. Sebe, društvo, povijest. Ništa se ne podrazumijeva. Kazalište je igra, tek jedna od manifestacija božanske Igre u kojoj nema pravila; osim jednog - da nema pravila. Dakle, slobodan čovjek mijenja igrajući Igru. Bistrina pogleda na sebe i društvo dolazi tek pred smrt, kad je prekasno. Stoga Mackie i Jenny stalno iznova pričaju svoju davno završenu priču. Jer ona ih uvijek vraća u ono stanje budnosti i otvorenosti prema potencijalnom. U njemu ne može postojati Strah koji paralizira čovjekovo djelovanje. Tad ne postoje one beznačajne sitnice kojima čovjek robuje u svom životu, već samo beskraj. Dok promatra porušene barijere u sebi i oko sebe, on je radostan jer zna da vodu koju je u vino ulio ne može više iz njega izliti. Ali sve se mijenja. Iznova početi može se s posljednjim dahom!
Marica Grgurinović

STARTING A NEW?!  Fredom in a person is the place where he is One with God. The awareness of the divine in the man and in the moment, this very one, gives the man power and authority over life. To change. Himself, society, history. Nothing is taken for granted. The theatre is a game, just one of the manifestations of that divine Game, in which there are no rules, but one; that there are no rules. Therefore, a free man by playing changes the Game. The clearness of the attitude towards oneself and society comes only before dying, when it is too late. Therefore Mackie and Jenny retell their story that was finished a long time ago over and over again, because it always takes them back to that state of  awareness and openness towards the potential.. Because  there can exist no Fear that paralyses the man's action. Because there aren't any such worthless little things that a man is a slave to in his life, only the infinity. While he is observing the torn apart barriers in himself and round himself, he is cheerful because he knows that the water he has poured in his wine he can not take out, and everything changes. He can start afresh with his last breath!
Marica Grgurinović

MARICA GRGURINOVIĆ kazalištem se počela baviti kao srednjoškolka, u Splitu, u Gradskom kazalištu mladih, pod vodstvom Gorana Golovka. Nakratko je taj interes prekinula za volju studija astronomije u Padovi, da bi mu se opet vratila, i kao apsolvent režije i radiofonije na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, imala iza sebe već niz zanimljivih suradnji i realiziranih projekata. Svaki na svoj način, imena poput Joška Juvančića, Ivice Boban, Georgija Para, Janusza Kice, Branka Brezovca, Ozrena Prohića, Matka Sršena... približavali su joj svijet kazališne režije, da bismo u novije vrijeme bili svjedocima nekoliko samostalnih projekata Marice Grgurinović. Među njima ističu se radiodrama Pokrinokat, izvedena u programu Hrvatskog radija 2003. te predstave Motel Mrak autorice Dore Delbianco (ZGK Komedija 2003) i Meštar Pathelin nepoznatog francuskog autora iz 15. st. (GKM, Split 2004).

MARICA GRGURINOVIĆ started showing interest in theatre as a high-school girl, in Split, in the  Youth City Theatre, under the direction of Goran Golovko. She interrupted that interest for a short period of time when she decided to study astronomy in Padua, but she has returned to it.and as a degree-exam candidate of the university of theatre production and radiophony at the Zagreb Academy of Drama Art she has already  had a number of interesting co-operations and projects. Each in his way, the names like Joško Juvančić, Ivica Boban, Georgijo Paro, Janusz Kico, Branko Brezovac, Ozren Prohić, Matko Sršen…. have drawn near the world of theatre production to her, and lately we have been witnesses of a few independent projects by Marica Grgurinović. The radio-play Pokrinokat is worth pointing out, performed in the programme of the Croatian radio 2003, as well as the play The Darkness Motel, whose author was Dora Delbianco (ZGK Comedy 2003) and Meštar Pathelin (Master Pathelin) by an unknown French author from the fiteenth century (GKM, Split 2004).

BERTOLT BRECHT (1898 - 1956) njemački je književnik kojega je kazalište zarana zaintrigiralo pa mu je posvetio cijeli život, videći u njemu često instrument za kritiku nacizma i militarizma, a kasnije također kapitalizma i imperijalizma. Dramatičar, režiser, pjesnik, teoretičar drame, Brecht je prije svega nemilosrdni ismijavatelj totalitarnog i antihumanističkog poretka kojemu se u početku anarhistički suprotstavlja, da bi kasnije svoju kritiku intonirao marksistički. Svoj dramski izraz započeo je u realističkoj tradiciji, zatim je prihvatio ekspresionizam i konačno nastojao izgraditi vlastito tzv. epsko kazalište. Pri tome, služio se elementima naracije, slobodne montaže, izliranih slika, traktata i pamfleta uz najsmionije svjetlosne efekte i glazbenu pratnju. Cilj kazališta kako ga on vidi nije aristotelovsko, emotivno uživljavanje i katarza nego racionalan izbor društvene akcije na temelju nemilosrdnih činjenica. Afirmaciju novog teatra i veliki uspjeh postigao je Operom za tri groša (1928), modernom preradom Prosjačke opere Johna Gaya iz 1728. Ta satirička opereta igrana u Moskvi, Parizu i New Yorku donijela je Brechtu i njegovom kompozitoru Kurtu Weilu veliku popularnost.
Poznatija Brechtova dramska djela su Majka Courage i njezina djeca (1939), Život Galilejev (1938), Dobri čovjek iz Sečuana (1938), Kavkaski krug kredom (1945) i druga.

BERTOLT BRECHT (1898 - 1956) German poet, playwright, and theatrical reformer, one of the most prominent figures in the 20th-century theatre. In his works Brecht have been concerned with encouraging audiences to think rather than becoming too involved in the story and to identify with the characters. In this process he used alienation effects (A Effekts). Brecht developed a form of drama called epic theatre in which ideas or didactic lessons are important.
Brecht´s success started with Trommeln In Der Nacht (1922), and continued with Die Dreigroschenoper after John Gay´s The Beggar´s Opera, which he made with the composer Kurt Weil. Brecht moved the action to Victorian times, and instead of mocking the pretentions of Italian grand opera, he attacked on bourgeois respectability. He aimed to take emotion out of the production, persuade the audience to distance from the make believe characters and make the actors to dissociate from their roles. Then the political truth would be more easy to comprehend.

KURT WEILL (1900 - 1950) njemački je skladatelj koji je zarana emigrirao i najveći dio života proveo u Americi, skladajući u početku pretežno instrumentalna djela u antiromantičkom, disonantnom stilu, da bi zatim prešao gotovo isključivo na vokalnu i scensku glazbu. Surađujući s B. Brechtom u oblikovanju epskog, "angažiranog teatra", stvara svoja najbolja djela; "songspiel" Mahagonny (1927, II proširena verzija u obliku opere Uspon i pad grada Mahagonnyja, 1929), igrokaz sa glazbom Opera za tri groša (prema Prosjačkoj operi J. Gaya) i balet Sedam smrtnih grijeha. Komponirajući za broadwayska kazališta, prilagođuje svoj politonalni, dijelom ekspresionistički izraz ležernijem američkom stilu, a istodobno obogaćuje američki musical tematski i glazbeno i ostvaruje širok utjecaj na brojne skladatelje.

KURT WEILL (1900 - 1950) was an important figure in German musical life during the period of the Weimar Republic. He left Germany in 1933 and later became a citizen of the United States of America, turning his musical attention to compositions for Broadway. Weill collaborated with Bertolt Brecht in Die Dreigroschenoper (The Threepenny Opera), a topical derivative of The Beggar's Opera set in contemporary Germany, with music strongly influenced by the jazz of the period. Other collaborations with Brecht included Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (The Rise and Fall of the City of Mahagonny). His work for Broadway is now attracting revived attention.

Rukovoditelj scenske opreme: Ivica Kalebić / Rukovoditelj EST-a: Ranko Dodig / Šef pozornice: Vladimir Vladušić / Majstor tona: Ivica Bilić/ Ton: Petar Ivanišević / Maskerski radovi: Božana Krstić / Vlasuljarski radovi: Marija Mitrić / Ženski kostimi: Neda Pilić / Muški kostimi: Davorka Dumanić / Rekvizita: Zoran Dumanić / Slikarski radovi: Petar Periš / Drvodjelski radovi: Mate Mamić / Tapetarski radovi: Gordan Ivanković / Bravarski radovi: Mate Vranjić