54. SPLITSKO LJETO

PROGRAM

NAGRADE

NAGRADE

SPONZORI

 


 

ONLINE PRODAJA ULAZNICA  

14. srpnja - 14. kolovoza 2008.

 

 

KONCERT - CONCERT

VERJOVKA
VERYOVKA

Nacionalni akademski folklorni zbor Kiev, Ukrajina

National Academic Folk Chorus, Kiev, Ukraine

06. kolovoza August / sri Wed u 21h
Sustipan Sustipan
 

Ne čudi što je Gogolj jednom napisao da “Ukrajinci pozvone uz pjesmu“.

Verjovka - Glazba, pjesme i plesovi Verjovke reflektiraju snažnu energiju, kao i folklorno bogatstvo kozačkog i čumačkog naroda. Pjesme su vesele i duhovite, balade nježne, narodni plesovi šareno kostimirane briljantne koreografije u tradiciji prošlih stoljeća.
Sa sjedištem u Kijevu ovaj ansambl tvori stotinu virtuoznih plesača koji oduševljavaju, pjevača koji šarmiraju i uzbuđuju, glazbenika koji uznemiruju, pa onda smiruju... Zato ne čudi da je Gogolj jednom napisao da “Ukrajinci pozvone uz pjesmu“.
Više od 60 godina Ukrajinski nacionalni akademski folklorni zbor pod imenom G. Verjovka razgaljuje publiku diljem svijeta nježnim ukrajinskim pjesmama.
Slavni ukrajinski kompozitor i dirigent Grigorij Verjovka začetnik je i umjetnički direktor ove skupine. Upravo je pod njegovim ravnanjem zbor razvio svoj osebujni umjetnički način izvođenja ukrajinskih narodnih pjesama.
Pod vodstvom Anatolija Avdijevskog započet će sasvim nova epohu u kreativnom djelovanju zbora. Postigavši savršenstvo kombinirajući narodni i akademski stil pjevanja, zbor je proširio i obogatio svoj repertoar izvornim remek djelima zbornog pjevanja, uključujući etno i narodne pjesme, klasična djela koja se izvode a cappella, te moderne pjesme.
Vrhunac repertoara ovog zbora narodna je opera-balet “Paprat cvjeta“ u kojoj su narodni motivi uspješno kombinirani s modernim kompozicijama i aranžmanima.
U današnje je doba zbor razvio izvanredne pjevačke vještine izvođenja glazbenih djela koje su nekoć procjenjivane s onu stranu granica izvođačkih mogućnosti.

It is no wonder the Gogol once wrote “The Ukraine rings with song”.

Veryovka - The music, songs and dances of Veryovka reflect the sparking energy and versatility of the Cossacks and Chumak people and include delightfully humorous songs, tender ballads and colorfully costumed folk dances, brilliantly choreographed in the tradition of the past centuries.
Based in Kyiv, the ensemble of virtuoso performers consists of a hundred extraordinary dancers that delight and enchant, singers that charm and provoke, and musicians that soothe and stimulate….it is no wonder the Gogol once wrote “The Ukraine rings with song”.
For more than 60 years the Ukrainian National Academic Folk Chorus named G.Veryovka has fascinated audience all over the world with sweet Ukrainian songs.
Famous Ukrainian composer and conductor Grygoriy Veryovka was its founder father and artistic director. It was under his guidance that the choir’s unique artistic manner of performing Ukrainian folk song was developed.
Avdiyevskiy is a whole new epoch in the choir’s creative life. Having achieved great mastery in combining folk and academic styles of singing, the choir has broadened and enriched its repertoire with more genuine master-pieces of choir singing, including ethnic and folk songs, classical pieces performed a cappella and modern songs.
The highlight of the choir’s repertoire is E. Stankovich’s folk- opera-ballet “The Flower of the Fern” where folk motifs have been successfully synthesized with modern methods of composition and arrangement.
At the present time, the choir has developed such singing skills while performing musical pieces that earlier were considered impossible for choir singing.


 

Repertoar
 
On repertory

Paprat cvjeta
Narodna opera-balet / Skladatelj Yevgen Stankovich / Koreografija Ala Rubina
Izvode solisti, zbor, orkestar i plesni ansambl

Ukrajinska festivalska suita
Glazbeni aranžman: Yevgen Stankovich / Koreografija: O. Gomon
Izvode solisti, zbor, orkestar i plesni ansambl
Prikaz pjesama, plesova i kostima različitih ukrajinskih regija

Brusnice s livade
Ukrajinska narodna pjesma / Uglazbio: Anatoliy Aydiyevskiy / Izvode zbor i orkestar

Fantazija na temu ukrajinskih narodnih melodija
Glazbeni aranžman Vasiliy Popadyuk / Izvodi orkestar

Ne plivaj mali labude
Glazba Anatoliy Pashkevich / Izvode ženski zbor i orkestar

Ukrajinska rapsodija
Varijacije na temu Lista i Brahmsa
Izvode Volodymyr Lytyyn (violina) i Vasyl Vatamanyuk (cimbal) uz pratnju orkestra.
Cimbal je stari ukrajinski instrument sličan ksilofonu, ali ima žice umjesto drvenih tipki. Svira se na isti način kao i ksilofon udarajući žice štapićima.

Kazačok
Ukrajinska tradicionalna glazba u aranžmanu Igora Ivaschenka / Koreografija O. Gomon
Koreografija plesni ansambl uz orkestar

Festival u Karpatima
Koreografija Valeriy Debeliy

Zaporoški kozaci (Taras Buljba)
Tradicionalna ukrajinska glazba / Koreografija Leonid Kalinin
Izvodi plesni ansambl uz pratnju orkestra

Kozak se vraća iz Ukrajine
Tradicionalna ukrajinska pjesma / Glazbeni aranžman O. Lytvyenko
Izvodi muški zbor uz orkestar

Rijeka Dnjepar huči i buči
Riječi Taras Shevchenko / Glazbeni skladatelj Danylo Kryshanovsky
Uglazbio Anatoliy Aydiyevskiy / Izvode zbor i orkestar

Hopak
Ukrajinska tradicionalna glazba, uglazbio V. Samoilenko
Zborni aranžmani Anatoliy Ayvdyevskiy / Koreografija Olexiy Gomon
Ples Hopak utjelovljuje sve nacionalne karakteristike Ukrajinaca.

Grlica
Guzulski ples 7 Ukrajinska narodna glazba uglazbio Igor Ivanschenko
Koreografija Yaroslav Tchuperchuk
Karpatski lirski ples koji se izvodi na svadbama i za vrijeme velikih svečanosti.

The Fern Is Blooming
Folk opera-ballet / Music composed by Yevgen Stankovich / Choreography by Ala Rubina
Performed by soloists, chorus, orchestra and dance ensemble.

Ukrainian Festival Suite
Music arrangement by E. Stankovych / Choreography by O. Gomon
Performed by soloist, chorus, orchestra and dance ensemble.
A showcase of songs, dances and costumes from various Ukrainian provinces.

The Red Guelder Of The Meadow
Ukrainian folk song / Music orchestrated by Anatoliy Avdiyevskiy / Performed by chorus and orchestra


Fantasy On The Themes Of Ukrainian Traditional Melodies

Music arrangement by Vasiliy Popadyuk / Performed by the orchestra.

Don’t Float, Little Swan
Music by Anatoliy Pashkevich / Performed by female chorus and orchestra.

Ukrainian Rhapsody
Variations on the themes by List and Brahms
Performed by Volodymyr Lytvyn (violin) and Vasyl Vatamanyuk (cimbalom), accompanied by the orchestra
The cimbalon is an ancient Ukrainian instrument, related, to the xylophone, but it has strings instead of wooden keys. It is played in the same manner as the xylophone by hitting the string with stricks.

Kozatchok
Ukrainian traditional music arranged by Igor Ivaschenko / Choreography by O. Gomon.
Choreography by the dance ensemble accompanied by the orchestra.

Festival In The Carpathians
Choreography by Valeriy Debeliy.


Zaporozhian Cossacks (Taras Bullba)
Traditional Ukrainian music / Choreography by Leonid Kalinin. Performed by the dance ensemble accompanied by the orchestra.


A Cossack Was Returning From Ukraine
Traditional Ukrainian song / Music arrangement by O. Lytvynenko
Performed by male chorus and orchestra.


The Dnipro River Is Roaring And Moaning
Lyrics by Taras Shevchenko / Music composed by Danylo Kryshanovsky
Music orchestrated by Anatoliy Avdiyevskiy / Performed by chorus and orchestra.


Hopak
Ukrainian traditional music orchestrated by V. Samoilenko / Choral arrangements by Anatoliy Avvdiyevskiy / Choreography by Olexiy Gomon
The Hopak dance epitomizes all the national characteristics of Ukrainians.Turtle Dove

Guzul Dance / Ukrainian traditional music orchestrated by Igor Ivaschenko
Choreography by Yaroslav Tchuperchuk
Carpathian lyric dance performed at weddings and during big festivities.