54. SPLITSKO LJETO

PROGRAM

NAGRADE

NAGRADE

SPONZORI

 


 

ONLINE PRODAJA ULAZNICA  

14. srpnja - 14. kolovoza 2008.

 

 

Renato Baretić

"Brodske linije"
"The Ship Lines"

fotografska izložba
photo exhibition

Palača Milesi / Galerija fotografije, Marmontova
Milesi Palace / Photo Gallery, Marmontova
 
6. kolovoza August / sri. Wed 2008. u 20:00h
Otvoreno do 21. kolovoza
Opened until August 21

Ljudska geometrija brodova u oku Renata Baretića
Renata Baretića, (koji živi i radi u Splitu, a rođen je u Zagrebu 1963.) i hrvatska i međunarodna publika poznaje kao vrsnog pisca i novinara. Širok krug tema i interesa koji ga razvlače na sve strane očit je bio već prigodom izbora studija (politologija, fonetika, komparativna književnost, novinarstvo), no ni to ga kao ni brojni poslovi i angažmani koji su slijedili (novine, časopisi, radio, televizija...). svejedno nije smetalo da postane jednim od najčitanijih i najnagrađivanijih suvremenih autora kojega susrećemo kao romanopisca, pisca drama, tv i filmskih scenarija, poezije... Jedno je vrijeme najveću znatiželju privlačilo "spuštanje na more" ovog fetivog Zagrepčanina, a onda smo se i na to navikli. I dok mu prijatelji još uvijek čekaju (?!) da s piva pređe na vino pa da tek onda njegovo "odnarođenje" priznaju dovršenim, Baretić se još jednom otisnuo u svom pravcu. Rezultat tog otisnuća nije ni roman, ni putopis, ni pjesma ali zato jest - izložba; a tema nisu ni "ljudi" ni "Dalmatinci", ali zato jesu brodovi. No, brodovi za koje će Baretić, ponavljajući nauk Tome Bebića, brzo ustanoviti kako "su isti ka i ljudi" - uz naravno nešto više geometrije: "Iako podijeljena u dvije cjeline (Brodske linije i Brodovi su isti ka i ljudi) cijela se izložba bavi samo jednim motivom: čudesnom geometrijom brodova. Od najmanjega leuta do najvećega kruzera, svako plovilo prekriveno je, i izvana i iznutra, jedinstvenim geometrijskim kombinacijama ploha i linija. Neke su stalne, neke promjenjive i kratkotrajne, ovisne o svjetlu, sjeni, moru, odrazima... Bilježeći takve detalje, autor (kao amater u svijetu fotografije) nije mogao izbjeći prepoznavanje nekih potpuno ljudskih osobina i situacija u njima."

Human geometry of ships in the eye of Renato Baretić
Renato Baretić (lives and works in Split, born in Zagreb, 1963) is well-known to Croatian and international teaders as an excellent writer and journalist. His choice of studies (political sciences, phonetics, literature, journalism) proves the wide range of topics and interests that drag him all around. However, neither that, nor numerous jobs (newspapers, magazines, radio, television) imposed him to become one of the most popular and awarded contemporarv authors of novels, plays, TV and movie scripts, poetry... For some time the most intriguing fact was that he came to live in Split as a true-born Zagreber, but later we got used to that as well. While his friends are still vvaiting (?!) for him to change beer for wine and finally confirm "losing of his ethnic identity", Baretić has gone into his own direction once again. The result of that is not a novel, travel book nor a poem, but an exhibition; the topic is not people nor Dalmatians, but ships. Very soon Baretić establishes the fact, repeating the work of Toma Bebić that ships are just like people - with some more geometry. Although divided into two parts {Ship Lines and Ships are just like people) the exhibition is about one thing: magical geometry of ships. From the smallest fishing boat to the biggest cruiser every vessel is covered, outside and inside, with unique geometrical combination of surfaces and lines. Some are permanent, some alterable and ephemeral, dependable on light, shadow, sea, reflections...Observing such details the author (an amateur in the world of photography) could not avoid recognizing certain completely human characteristics and situations within them.


 

FOTOGRAFIJE ZA DOWNLOAD
(klikom na malu fotografiju, u novom prozoru otvara se fotografija pogodna za objavljivanje)

Glad Carski rez Briškula Dečko koji obećava
     
Na kvizu