O FESTIVALU

PROGRAM  

NAGRADE

NOVOSTI 

ULAZNICE

SPONZORI

ABOUT FESTIVAL

PROGRAMME

AWARDS

NEWS 

TICKETS

SPONSORS

 

Wolfgang Amadeus Mozart
DON GIOVANNI

DON JUAN
Il dissoluto punito, osia Il Don Giovanni
Kazna za bludnika, ili Don Giovanni
The punished lecher or Don Giovanni
Šaljiva drama (drama giocoso) u 2 čina (7 slika).
Jocular play (drama giocoso) in 2 acts (7 scenes).
Libreto prema staroj španjolskoj priči napisao Lorenzo da Ponte
Libretto based on the old Spanish story written by Lorenzo da Ponte
Praizvedba: Prag, Gräflich Nostitzches Nationaltheater, 29. listopada 1787.
Première: Prague, Gräflich Nostitzches Nationaltheater, 29th October 1787

Opera HNK u Splitu Croatian National Theater Split Opera 

PREMIJERA
PREMIERE

Split / Peristil: 14, 16. i 18. srpnja 2006
Split / Peristyle: 2006 July 14, 16, 18
Trajanje: 2.45 Duration: 2h 45min

Dirigent
Conductor: PAVLE DEŠPALJ
Režija i oblikovanje svjetla
Director and Light Designer: ATTILA VIDNYÁNSZKY
Scenografija i kostimografija
Set and Costume Designer: OLEKSANDR BILOZUB
Zborovođa
Chorus Master: ANA ŠABAŠOV

Uloge
Cast:
Don Giovanni: IVICA ČIKEŠ
Leporello: LUCIANO BATINIĆ
Komtur: ANTE JERKUNICA
Donna Anna: RIIKKA HAKOLA (14. i 16. VII) / ADELA GOLAC RILOVIĆ (18. VII)
Don Ottavio: RICARDO MIRABELLI
Donna Elvira: MARTINA GOJČETA SILIĆ
Zerlina: PETJA IVANOVA (14. i 16. VII) KATJA KONVALINKA (18. VII)
Masetto: SINIŠA ŠTORK

Koncertni majstor
Concert Master: ALEKSANDAR ANDRUSENKO
Korepetitori
Repetiteurs: VERA PAVASOVIĆ, SIMON DEŠPALJ
Inspicijenti
Stage Managers: ELZA TUDOR GANČEVIĆ, MARK ANTON GANČEVIĆ
Šaptačica
Prompter: JADRANKA KRSTIĆ


Golem broj djela o don Juanu zacijelo nadilazi i sam navodni broj njegovih osvajanja. Faust i don Juan kreirani su kao upozorenje na prelazak čovjeku postavljenih granica - Faust u potrazi za apsolutnim znanjem i moći, Juan za životom u neobuzdanoj senzualnosti bez vjere. Obojicu stiže božanska osveta. No, ta je dobro znana okosnica poslužila Mozartu za stvaranje glazbene strukture koja gotovo natkriljuje ljepotu Moliereova izraza.
Jesu li atraktivnije arije glavnih junaka, njihovi recitativi ili mnogobrojni ansambli koji su možda vrhunac Mozartova glazbenog izraza? Možda su Mozartove partiture rjeđe na našim repertoarima zato što čine kompleksan spoj talijanske melodije, germanske ozbiljnosti u harmonijskom tretmanu i neke čudne senzibilnosti svojstvene samo skladateljima Mozartove genijalnosti?  Pitanja su to koja se redovito postavljaju pred svako novo izvođenje. Jer, likovi su u njoj glazbeno-scenski dovedeni do savršenstva. ''Mozart je to koji nije samo ležeran i graciozan već dramatičan, ozbiljan i tragičan, a osobine svakoga lika razrađuju se postupno kroz cijelo djelo: Don Giovanni, raskalašen i pohotan, vedar i isključiv, vodi i zapleće cijelu igru, igru ljudskih sudbina. Nije mu dovoljno što se poigrava nesretnom donnom Elvirom, očajnom donnom Annom i njezinim zaručnikom Ottaviom, nego još pokušava i avanturu s naivnom seljankom Zerlinom, a kad god mu se prohtije i svog slugu Leporella dovodi u krajnje nezavidne situacije…'' No, Mozart koji je ponajmanje moralist neće ga osuditi toliko zbog njegovih grijeha koliko zbog tvrdoglavog izdvajanja za koje se u svim vremenima plaćala cijena: ljudska, društvena ili božanska.

Uz maestra Pavla Dešpalja, jednog od najcjenjenijih hrvatskih dirigenata, Don Giovannija postavlja Attila Vidnyánszky, mađarski redatelj koji je nedavnim impresivnim režijama Wagnera i Šostakoviča na sebe već skrenuo pozornost europske javnosti, a u glavnim ulogama pratit ćemo Ivicu Čikeša, Lucijana Batinića, Antu Jerkunicu, Riikku Hakolu, Adelu Golac-Rilović, Ricarda Mirabellija, Martinu Gojčetu Silć, Petju Ivanovu, Katju Konvalinku i Sinišu Štorka.


Huge number of works about Don Juan probably exceeds the very number of his alleged conquests. Faust and Don Juan were created as a warning of trespassing limits set to a man – Faust searching for absolute knowledge and power, Juan searching for a life of unrestrained sensuality without faith. Neither of them escaped the divine punishment. However, Mozart used this well-known plot to create a musical structure that almost outclasses the beauty of Molière’s expression.

“Are the arias of the main characters more attractive, or is it their recitals or the numerous ensembles which are probably the height of Mozart’s expression? May it be that Mozart’s partitures are rarely present on our opera programs due to the complex mixture of Italian melody, German seriousness about the harmony treatment and a strange sensibility typical only of a genius composers like Mozart?” These are the questions regularly asked before the new performance. The characters are brought to musical-scene perfection. “It is Mozart being not only relaxed and gracious, but also dramatic, serious and tragic, while the characteristics of each personality are developed gradually throughout the play: Don Giovanni dissolute and voluptuous, cheerful and intolerant leads and entangles the whole game, the game of human destinies. It is not enough for him to play with poor donna Elvira, desperate donna Anna and her fiancée Ottavio, but also tries to have an adventure with naïve peasant Zerlina, and besides, whenever he wishes, he gets his servant Leporello into an unenviable position…” However, Mozart, being least of all a moralist, will not punish him for his sins, but for his stubborn egotism which demanded a price to be paid at all times: human, social or divine.

Besides the most prominent Croatian conductor maestro Pavle Dešpalj, Don Giovanni is put on the stage by Attila Vidnyánszky, a Hungarian director who attracted the European public by his impressive stagings of Wagner and Shostakovich. Leading roles will be performed by Ivica Čikeš, Lucijano Batinić, Ante Jerkunica, Riikka Hakola, Adela Golac Rilović, Ricardo Mirabelli, Martina Gojčeta Silić, Petya Ivanova and Siniša Štork.